Спецификации

 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

Напојување на системот

Напојување: 220V / 50Hz, Напојување на грејното тело 5V-40V / 50Hz.


Температура

Грејни траки до 40°C, подот до 28°C Идеален температурен профил.


Монтажа и примена

Подно или ѕидно греење. Примена: станбени објекти, куќи, угостителски објекти, индустриски хали, итн.


Гаранција

Електрониката има гаранција 2 години, грејните траки 20 години.


Безбедност

Според сите стандарди и атест.


Грејно тело

Алу фолија. Двостранично изолирана со полипропилен, отпорна на механички и хемиски влијанија.
 
 
 

ЕКСТРЕМНО МАЛА ПОТРОШУВАЧКА

 

 

ЕКСТРЕМНО МАЛА ПОТРОШУВАЧКА

-Екстремно мала потрошувачка и екстремно ниски губитоци во процесот на преносот на енергијата.
-Ефикасно искористување на енергијата во долниот дел на просторијата.
-Нема губиток во преносот и регулацијата како кај други системи.
-Има оптимален температурен профил и режим на работа.
-Заштеда во потрошувачката во однос на останатите системи е минимална 25%, а многу често и до 4 пати.


Само иницијално вложување за опрема и монтажа


Месечно Одржување - 0€


МЕСЕЧНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗАВИСИ ОД ТЕРМОИЗОЛАЦИЈАТА НА ОБЈЕКТОТ