УНИКАТНО,
ПОСАКУВАНО, ТОПЛО!

Ниска почетна инвестиција. Нема никакви трошоци за одржување. Екстремно мала потрошувачка (заштеда 25% до 4 пати). Период на експлоатација го подржува векот на траење на објектот. Заштеда на просторот (нема радијатори, нема цевки). Еколошки адаптирани профили на температура.

ОВОЈ СИСТЕМ ПОРАДИ СВОИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ Е ПОЕКОНОМИЧЕМ И ПОВЕЌЕ БАРАН ВО ОДНОС НА ДРУГИ РЕШЕНИЈА. СО ЦЕЛ ДА ИЗВЕДЕМЕ ОПТИМАЛНА ПОТРОШУВАЧКА ИЗРАБОТУВАМЕ ТЕРМИЧКА ПРЕСМЕТКА И ДЕФИНИРАМЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕДБА .

КАРАКТЕРИСТИКИ

Производство на грејните системи

Целиот систем и опрема се наше производство. Компонентите и самиот систем се атестирани. Торусен траф нема губиток во трансмисијата (во железото и бакарот) поголемо од 3,5%. Автоматика за контрола на работата и движењето на трансформаторот се карактеризира со најголема безбедност, НТК, жиро кросингот, високо контролирана е температурата на трафото , самиот метален плакар и автоматиката.Грејното тело е алуминиумска трака, широка 129 мм, со дебелина од 50 микрони, взаемно двете се заштитени со полипропилен.

WI-FI Термостат (или Smart GMS)

Wi-Fi Термостат претставува најсовремен вид на термостати, кои во секој момент, од било кое место може да го контролираат вашето греење. Термостатот има можност за ракување преку интернет или мануелно .

Заштеда на станбениот простор

Продаваме и монтираме иноксни, изолирани и неизолирани оџаци од нерѓосуван челик, за печки и пелети и други грејни тела. Не е потребна доградба, изведбата е брза лесна и едноставна за одржување.

Нема трошоци за одржување

Самите грејни траки имаат исклучително голема трајност и отпорност е на механички оштетувања. Навигациона електроника е многу сигурна со долг век на траење.

Безбедни и атестирани

Сигурноста е обезбедена со висок квалитет, сигурна конструкција на грејните траки и инсталација која е во склад со градежните стандарди. Комплетен систем е атестиран за безбедност .

Идеален температурен профил

Температурата е воедначено распределена по површината на подот и просторот.Исто така и самиот пренос на топлина се распределува секаде воедначено, бидејќи самите грејни тела се поставени по целата површина на подот.

Екологија

Мала количина на прашина, помалку грињи, помалку бактерии! Добивате зголемена хигиена на самиот простор, отсуство на прашина и бактерии.Нема присуство на бучава, непријатни миризби, нема циркулација на прашина.

Контактирајте нѐ

ДОБИВАЈTE НОВОСТИ ОД НАС


Loading
Your message has been sent. Thank you!

СЛЕДЕТЕ НЀ