ИНСТАЛАЦИЈА

НАЧИН НА ВГРАДУВАЊЕ


Препорака е системот да се вградува пред да се изведе кошулицата (нов објект или во текот на адаптацијата). Монтажа се изведува под сите типови на подни облоги. Грејна трака се вградува во подот.На нулта бетонска плоча се монтира стиродур (минимално 5цм). Во случај на потенок слој на стиродур и потенка кошулица, помали ке бидат ефектите на греењето. Во спроитвно ефектите се позитивни .

НОВО! Ecoterm Mini, Економичен За 4-12 ㎡

КОМПОНЕНТИ


Управувачки Дел - Wi-Fi Термостат

Wi-Fi Термостат (најмодерен начин на контрола, лесна контрола преку интернет, преку мобилен уред, а може и мануелно). Овозможува самостојно мерење на потрошувачката, како и енергетско полнење на кошулицата во време на пониска тарифа.

Прилагодлив Дел – Електро Плакар

Во електро плакарчето, кој се вргадува во ѕидот, се наоѓаат софт старт и трафо (еден или повеќе). Користиме торусен трансформатор кој има мали губитоци при преносот на енергијата во однос на обичен трансформатор.

Активен Дел – Алуминиумска Трака

Алуминиумска трака се загрева со протокот на струја која е генерирана со секундарен трансформатор. Истиот има безбедносно низок напон.

НАЧИН НА ВГРАДУВАЊЕ


На термостатот (или на Wi-Fi термостатот ) се регулира саканата температура. Доколку е зададената температува поголема од собната, се вклучува трафо преку софт стартот, а преку трафото тече струјата низ алуминиумска трака, која служи како грејач. Траката, а со тоа и самата кошулица на подот, која се наоѓа над траката, се загреваат се додека не се постигне саканата температура.Тогаш целиот систем се исклучува. Суштина на заштедата е што цементната кошулица акумулира топлотна енергија, така да алумулирање на енергијата е можно да се изведува пред се ноќе, во период кога е ефтина електрична енергија.

ИДЕАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ПРОФИЛ:

ТЕМПЕРАТУРА КАЈ ПЛАФОНОТ 20ºC

ТЕМПЕРАТУРА КАЈ ГЛАВАТА 21ºC

ТЕМПЕРАТУРА КАЈ РАЦЕТЕ 22ºC

ТЕМПЕРАТУРА КАЈ НОЗЕТЕ 23 ºC

ДОБИВАЈTE НОВОСТИ ОД НАС


Loading
Your message has been sent. Thank you!

СЛЕДЕТЕ НЀ